e-mail:
reklama@ponuka.net

Základné formy inzercie

 

Balíček A

800,- Sk

Farebné logo (120x85px); zvýraznené obchodné meno; telefón, fax, mobil; e-mail; hypertextový odkaz na www stránku; adresy všetkých prevádzok; popis činností, alebo charakteristika sortimentu; otváracie hodiny; zvýraznený pruh prebiehajúcej akcie, alebo zľavy; aktualizácia údajov počas 1 roka; zahrnutie do príslušných kategórií podľa Vašej činnosti.   Príklad takejto prezentácie nájdete tu !


Balíček B

2500,- Sk

Návrh a výroba kompletnej  jednostránkovej  www  prezentácie s fotografiami (max.12); hudbou (midi) a textom.
 
 + zdarma prezentácia na  www.ponuka.net  ako v  "Balíčku A"  počas 1 roka.
 


Balíček C

3500,- Sk

Návrh a výroba kompletnej www stránky členenej na viac podstránok, alebo designersky, či programovo náročnejšej.  
S fotografiami (max.30); hudbou a textom, prípadne objednávkovým formulárom, anketou...
 
 + zdarma prezentácia na  www.ponuka.net  ako v  "Balíčku A"  počas 1 roka.
 


Balíček D

dohodou od 8000,- Sk

Návrh a výroba www stránky, ktorá vyžaduje špeciálne, či náročné programátorské postupy. 
Obsahuje fotografie, hudbu, formuláre, konferencie, chat, flash animácie, preklady textov, autorskú grafiku a podobne.
 
 + zdarma prezentácia na  www.ponuka.net  ako v  "Balíčku A"  počas 1 roka.
  

  
   

Doménové mená
Registrácia a ročné prevádzkovanie domény v tvare  web.ponuka.net/ penzion_IGOR

bezplatne

 
Registrácia a ročné prevádzkovanie domény  vo zvýhodnenom tvare   www. igor .ponuka.net

500,- Sk


 
 
Bannerové plochy 
Vrchný reklamný banner (468x60) na úvodnej stránke 

2500,- Sk/ týždeň

 
Dolný reklamný banner (468x60) na úvodnej stránke 

1500,- Sk/ týždeň

 
Reklamný banner (468x60) v sekciách PRÁCA, ODDYCH, TALENTY, SÚŤAŽE, INFOBOX, alebo POMÁHAME

1000,- Sk/ týždeň

 
Reklamný banner (468x60) v sekciách VÝROBA, OBCHOD, alebo SLUŽBY 

500,- Sk/ týždeň

 
Reklamný banner (468x60) v ktorejkoľvek podstránke sekcií VÝROBA, OBCHOD, alebo SLUŽBY 

200,- Sk/ týždeň

 
Ľavý mediálny reklamný banner (100x50) na úvodnej stránke

1200,- Sk/ týždeň

 
 
 
Služby
Návrh a realizácia statického banneru

1500,- Sk

 
Návrh a realizácia animovaného banneru

3500,- Sk

 
Odborný preklad textu do nemeckého, anglického, alebo poľského jazyka

550,- Sk/A4

 
Návrh a umiestnenie reklamných blokov do sekcií ODDYCH, alebo INFOBOX počas 1 mesiaca

2000,- Sk

 
Scanovanie fotografií, tlačovín

50,- Sk/A4

 
Prepis textu do PC z dodaných materiálov

100,- Sk/A4

 
Veľkoplošná digitálna tlač na plotri HP 450C

od 450,- Sk/m2


 
 
Storno poplatky
Zrušenie reklamnej kampane 30 a viac dní pred jej začiatkom 

bezplatne

 
Zrušenie reklamnej kampane do 30 dní pred jej začiatkom 

20% z ceny

 
Zrušenie reklamnej kampane do 14 dní pred jej začiatkom 

50% z ceny


 
 
Objemové zľavy
 
pri objednávke kampane v jednom roku spolu nad 70.000,- Sk

- 5 % z ceny

 
pri objednávke kampane v jednom roku spolu nad 100.000,- Sk

- 10 % z ceny

 
pri objednávke kampane v jednom roku spolu nad 150.000,- Sk

- 13 % z ceny

 
Zľava za opakovanie banneru nad 6 týždňov

- 10 %

 
Hotovostná úhrada faktúry pred začatím reklamnej kampane

- 5 %

 

Ceny sú konečné,  nie sme platcami DPH.
Platné od 1. septembra 2006.

Na úvodnú stránku